Internetowe turnieje szachowe – zmiana terminu

Od lipca 2018 roku tydzień w tydzień (z przerwą na wakacje 2019 roku) spotykaliśmy się na turniejach internetowych w każdy wtorek. Obecnie musimy zmienić dzień gry w Internecie. Ponieważ jedna z grup szkoleniowych ma zajęcia we wtorki wieczorem, więc nowym dniem naszej gry w Internecie będą czwartki. Tym samym zmieni się nazwa naszych turniejów na „Szachowe czwartki”. Ustalam też stałą godzinę turniejów: od 18.30 do 20.00. Rozpoczynamy od 21 listopada!