DK Burzyn

Zajęcia jeszcze się nie rozpoczęły.

Zapisy prowadzi Dom Kultury w Tuchowie. Początek zajęć – jeśli zbierze się grupa – w listopadzie.

 

Janusz Poręba