GRAND PRIX 2020: turniej nr 4 – nowe informacje

Ze względu na prognozowane niekorzystne warunki atmosferyczne, turniej zostanie rozegrany wewnątrz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwodrzy (a nie w altanie – jak planowaliśmy) z zachowaniem tzw. „dystansu społecznego”. Do dyspozycji będzie środek dezynfekujący. We własnym zakresie można wyposażyć się w maseczki.

Pozostałe informacje – bez zmian (szczegóły o turnieju są zamieszczone we wcześniejszym wpisie).

Turnieje internetowe – Punktualność!!!

Ponownie zwracam Wam uwagę na PUNKTUALNE zgłaszanie się do turniejów internetowych! Wielu z Was wyrobiło sobie nawyk dołączania do turnieju w trakcie jego trwania. Oczywiście w turniejach internetowych jest to możliwe. Jednak jeśli wszyscy tak pomyślą, to na starcie turnieju serwer nie ma kogo kojarzyć i automatycznie turniej jest zamykany – ja nie mam na to żadnego wpływu. Żeby turniej wystartował, na początku muszą być przynajmniej 2 osoby. Jeśli wszyscy spóźnią się tylko 15 sekund, to i tak turnieju już nie będzie.

W poniedziałkowym turnieju na czas zgłosiła się tylko 1 osoba, więc turniej został automatycznie zamknięty.

Żeby w przyszłości uniknąć takiej sytuacji, zgłaszajcie się do turnieju 10-15 minut wcześniej.

Kolejny turniej we czwartek.