Klasyfikacje końcowe GRAND PRIX 2018

Proszę każdego, aby sprawdził, czy zgadzają mu się punkty oraz czy jest przydzielony do właściwej klasyfikacji.

Wszelkie reklamacje można zgłaszać do 23 grudnia 2018 r. Po tym terminie klasyfikacje uważa się za ostateczne.

Grand PRIX 2018 Dzieci i Młodzieży

ogólna

do 6 lat

do 8 lat

do 10 lat

do 12 lat

do 14 lat

do 16 lat

do 18 lat

 

Grand PRIX 2018

ogólna

kobiety

mężczyźni

seniorzy

Dodaj komentarz